ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
UPATRAS    CEID    HPCLAB
  Γενικά Θέματα
  Υλικό Μαθήματος
  Software (Λογισμικό)
  Ασκήσεις
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση ομάδων
 
  Επικοινωνία (Contact)
 
 

Εργασίες
 
 • Εργασίες Ακαδημαϊκής περιόδου 2005-2006
  • Η εκφώνηση της εργασίας (project) για την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο (2005-2006) βρίσκεται εδώ.
   Η εργασία θα υλοποιηθεί από ομάδες 3 ατόμων. Ομάδες θα δηλώσετε κατόπιν ανακοίνωσης σε φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
  • Μια απλή πρότυπη εργασία και η λύση της.
   Χρησιμοποιείστε τη για μελέτη και πειραματισμό. Προσέξτε ιδιαίτερα ότι υπάρχει πιθανότητα οι οδηγίες του παραρτήματος να μην είναι απόλυτα ακριβείς. Πάντως τυχόν λάθη λογικά θα μπορείτε να τα εντοπίσετε εύκολα (αν υπάρχουν, θα διορθωθούν σύντομα).