ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
UPATRAS    CEID    HPCLAB
  Γενικά Θέματα
  Υλικό Μαθήματος
  Software (Λογισμικό)
  Ασκήσεις
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση ομάδων
 
  Επικοινωνία (Contact)
 
 
Δήλωση Ομάδων
(Οι ομάδες αποτελούνται αυστηρώς από 3 άτομα)
 
  Α.Μ. Ονοματεπώνυμο E-mail
 
Συνεργάτης 1:
Συνεργάτης 2:
Συνεργάτης 3:
 
Δείτε όλες τις ομάδες
 
 
  • Επαληθεύστε τα στοιχεία που υποβάλετε πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
  • Για να βρείτε συνεργάτες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το forum.