ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
UPATRAS    CEID    HPCLAB
  Γενικά Θέματα
  Υλικό Μαθήματος
  Software (Λογισμικό)
  Ασκήσεις
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση ομάδων
 
  Επικοινωνία (Contact)
 
 

Υλικό μαθήματος
 
  • Στον κατάλογο "doc", εντός του καταλόγου στον οποίο θα εγκαταστήσετε το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε για το μάθημα, θα βρείτε ένα αρχείο HOWTO, το οποίο θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.
    Για τους χρήστες Windows θα υπάρχει σχετική συντόμευση στο Start Menu, για τους χρήστες Linux κάτι τέτοια είναι πολυτέλειες...
  • Τα ίδια HOWTO με διορθώσεις και προσθήκες θα βρίσκετε εδώ:
  • Το αρχείο της παρουσίασης που έγινε στο πρώτο φροντίστηριο σχετικά με το Minix και τον QEMU θα το βρείτε εδώ.
  • Αντίστοιχα, η παρουσίαση της πρότυπης άσκησης που έγινε στο 2ο φροντιστήριο είναι εδώ. Δείτε επίσης την ενότητα των εργασιών, όπου θα βρείτε την εκφώνηση και τη λύση αυτής της άσκησης.
  • Η παρουσίαση του 3ου φροντιστηρίου αφορά την εργασία (project) της ακαδημαϊκής περίοδου 2005-2006. Δείτε την εκφώνηση της τελευταίας στη σελίδα με τις εργασίες.