ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
UPATRAS    CEID    HPCLAB
  Γενικά Θέματα
  Υλικό Μαθήματος
  Software (Λογισμικό)
  Ασκήσεις
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση ομάδων
 
  Επικοινωνία (Contact)
 
 

Γενικές Πληροφορίες
  • Διδακτικές Μονάδες: 2
  • Ώρες Διαδασκαλίας / Εβδομάδα: 3
    • Διδασκαλία : 2 (Τετάρτη, 17-19, ΒΑ)
    • Φροντιστήριο:1 (Τρίτη, 16-17, ΑΠ7)
  • Διδάσκοντες
    Ελευθέριος Δ. Πολυχρονόπουλος (Λέκτορας)