ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
UPATRAS    CEID    HPCLAB
  Γενικά Θέματα
  Υλικό Μαθήματος
  Software (Λογισμικό)
  Ασκήσεις
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση ομάδων
 
  Επικοινωνία (Contact)
 
 

Ασκήσεις
  • Εγκαταστείστε στον υπολογιστής σας το Λογισμικό για το εργαστήριο και πειραματιστείτε.
  • Δείτε τις Εργασίες της ακαδημαϊκής χρονιάς 2004-2005 για να εξοικειωθείτε με πιθανά ζητούμενα στην εργασία για τη φετινή χρονιά και να αντιληφθείτε το θέμα του εργαστηρίου. Οι εργασίες αυτές και προτεινόμενες λύσεις θα συζητηθούν στο μάθημα της 22/3/2006.
  • Στην ενότητα με τις Εργασίες θα βρείτε και μια πρότυπη άσκηση και τη λύσης της, που συζητήθηκαν στο μάθημα της 29/3/2006.